לכבוד אילן
אלנתן עיצובים

מכתב תודה

בעקבות המלצות חמות שקיבלנו מחברים,

היינו מוכנים להשקיע קצת יותר בכדי לקבל יותר,

והצלחת בעבודתך האיכותית והמרשימה לעלות על ציפיותינו הגבוהות.

אהבתך למקצוע ניכרת ומתבטאת בתוצאות.

ברצונינו להודות לך מקרב לב על מסירותך.

מאחלים המשך הצלחה

מיכל ודוד משולם

שוהם