ניהול פרויקטים

 

 

ניהול הפרויקט כולל תיאומים בין בעלי המקצוע השונים ומעקב ע"פ אבני דרך

תוך פיקוח על תהליך העבודה באתר,  וכמו כן  אנו שומרים עימם על שפה משותפת תוך בקרה ומתן מענה לפתרון בעיות

 

ניהול הפרויקט חוסך ומונע מכם טרטור וריצות מיותרות ומאפשר לתהליך העבודה לזרום כראוי