אילן היקר,

אין ספק שאתה אוהב את מה שאתה עושה    18