לאילן
'אלנתן עיצובים'

פגשנו בחור צעיר ונמרץ אשר מאוד אוהב את עבודתו 

ומאוד יודע את אשר הוא עושה,

הזמנו פריט אחד אותו הכנת לשביעות רצוננו המלאה

ולכן בפעם הבאה היה ברור שנחזור ושוב היינו מרוצים

וחזרנו בשלישית מרוצים ושבעי רצון מיחסך גישתך ועבודתך

המשך כך

דינה ומוטי רותם