אילן

נכנסנו לפרויקט בחשש רב

הפקדנו בידך את המראה הסופי של ביתנו החדש.

התוצאה עבןדה יפה מאוד

הרבה סבלנות ואורך רוח בדרך

הקפדה על פרטים עד תוצאה מושלמת

הכול נעשה ברוח טובה וברוגע.

שבחים רבים מגיעים גם לעובדיך

בהצלחה

רחל ושי רייניש